सुरक्षा मास्क

 • Type 1 knit Cloth Mask

  टाइप १ कपडाको मास्क

  उत्पादन आईडी LYM-002
  आपूर्ति प्रकार OEM, ODM
  एफओबी मूल्य अमेरिकी डलर ०.०-०.।
  न्यूनतम मात्रा 300 टुक्रा
  शेयर स्थिति (सामग्री, कपडा) हो
  शेयर स्थिति (उत्पाद)  स्टकमा जाँच गर्नुहोस् र हाम्रो शेयर खरीद गर्नुहोस्
 • Type 2 Woven Cloth Mask

  टाइप २ बुने कपडा मास्क

  उत्पादन आईडी LYM-002
  आपूर्ति प्रकार OEM, ODM
  एफओबी मूल्य अमेरिकी डलर ०.०-०.।
  न्यूनतम मात्रा 300 टुक्रा
  शेयर स्थिति (सामग्री, कपडा) हो
  शेयर स्थिति (उत्पाद)  स्टकमा जाँच गर्नुहोस् र हाम्रो शेयर खरीद गर्नुहोस्