पीई संरक्षण सूट

 • PE Protection Clothing

  पीई सुरक्षा लुगा

  • पीई सुरक्षा लुगा
  • सामग्री: १००% पीई (पॉलीथीन)
  • एन्टी स्प्रे, एंटी-डस्ट, एन्टि भाइरस सुरक्षा उपकरण। पानी प्रूफ
  • ध्यान दिनुहोस्: चिकित्सा प्रयोगको लागि होईन
  • कम्मरमा डोरीहरू